SEO na sajtu

on page seo

On page seo su faktori na samoj strani ili stranama sajta koji direktno utiču da optimizacija sajta bude bolje ili lošije odrađena. To su dakle on page seo aspekti određene stranice sajta, koji imaju direktan uticaj na rangiranje i pozicioniranje u pretraživačima.

Meta description

Šta je meta description tag? Meta description ima veliki značaj kada je optimizacija sajta u pitanju. On predstavlja kratki opis sajta, tematiku sajta na određenom jeziku i meta description govori Google i internet korisnicima koja je tema njihovog sajta. Meta description se nalazi u head tagu između <head> i </head>, […]

Naslov sajta TITLE tag

Naslov sajta ima veliku ulogu i značaj u procesu seo optimizacije sajta sa pretraživače. Naslov ili title tag sajta treba da bude pažljivo osmišljen i da gađa samu srž vebsajta tačnije suštinu teme tojest sadržaja sajta. Dobro osmišljen i pažljivo odabran naslov može imati ogroman uticaj na dobro rangiranje u […]