Kako Google vidi sadrzaj sajta

Prošle nedelje Google je dobio patent koji opisuje način na koji se može podeliti sadržaj strana sajta u segmente. U zavisnosti od položaja sadržaja, strana će se kotirati bolje ili lošije u rezultatima Google pretrage.

Zvog čega je bitno podeliti jednu stranu u različite segmente da bi optimizacija sajta bila uspešnija

Prosečna strana jednog sajta se sastoji iz nekoliko delova: Zaglvalje (header), podnožje (footer), navigacija ili meni, glavni sadržaj (main body), oglasi itd.

Nisu svi delovi stranice podjednako važni u očima pretraživača. Da bi se utvrdila pozicija sajta u rezultatima Google pretraživača, tekst koji se pojavljuje u glavnom delu strane je neuopredivo bitniji od onog koji se pojavljuje u podnožju strana sajta ili u delu strane sa oglasima.

Na koji način pretraživač analizira sadržaj određene strane jednog veb sajta

Prema tekstu ovog patenta, Google proverava html kod strane koju analizira istovremeno pokušavajući da simulira prikaz tojest izgled ove strane u veb pregledaču da bi razumeo lokaciju sadržaja te strane kao i namenu pojedinih delova strane.

Šta se konkretno analizira u različitim segmentima strana sajta?

Ovaj patent navodi nekoliko modula koji se koriste prilikom vršenja ovih provera

Analiza linkova

Linkovi se nalaze u nekom od ovih segmenata strane i upravo na osnovu toga im se dodeljuje manja ili veča važnost. To znači da link koji se nalazi u glavnom delu strane nekog sajta ima mnogo veću težinu i važnost od linka koji se nalazi u podnožju strane.

Tekst

Važnost teksta na strani sajta se takođe dodeljuje po lokaciji na kojoj se nalazi. Naprimer ukoliko se ključna reč nalazi u glavnom delu jedne stranice ili u naslovu, ona će se rangirati bolje od druge strane koja isti tekst ima u futeru.

Slike

Tekst pronađen u blizini slike je mnogo relevantniji za tu sliku od teksta koji je udaljeniji od te slike.

Prikaz u rezultatima pretrage

Google uglavnom ne koristi meta description meta tag u tekstu koji se prikazuje u rezultatima pretrage. Prema objašnjenju ovog patenta, Google stvara „isečak“ na osnovu teksta koji se nalazi u određenom delu strane koji je najrelevantniji za ključne reči.

Iz navedenog se može izvesti zaključak da je veoma bitno da ono što nam je bitno za sadržaj jedne strane bude smešteno na odgovarajuće mesto tačnije u njen glavni deo. Ukoliko ovo uradimo na pravi način, uz dobar naslov, h1 h2 h3 naslove i podnaslove kao i odgovarajući i dobar meta description meta tag, on page seo ili optimizacija sajta na strani će imati mnogo bolji efekat na Google i druge pretraživače.