Ознака: naslov

on page seo

On page seo su faktori na samoj strani ili stranama sajta koji direktno utiču da optimizacija sajta bude bolje ili lošije odrađena. To su dakle on page seo aspekti određene stranice sajta, koji imaju direktan uticaj na rangiranje i pozicioniranje u pretraživačima.

Naslov sajta TITLE tag

Naslov sajta ima veliku ulogu i značaj u procesu seo optimizacije sajta sa pretraživače. Naslov ili title tag sajta treba da bude pažljivo osmišljen i da gađa samu srž vebsajta tačnije suštinu teme tojest sadržaja sajta. Dobro osmišljen i pažljivo odabran naslov može imati ogroman uticaj na dobro rangiranje u […]