Održavanje optimizovanosti i biti u vrhu baš kao i sam proces optimizacije web sajtova danas je neophodnost, iz razloga što se na internetu danas nalazi veliki broj sajtova, koji se bave istim ili sličnim temama, pa prilikom pretraživanja interneta svi pretraživači moraju koristiti specifične kriterijume pretrage.