Korišćenje ključnih reči na stranama sajta je izuzetno bitna za uspešnost samog sajta, toliko da se njima posvećuje posebna pažnja pre i prilikom izrade sajta, a i kasnije, kod njegovog održavanja.

Gustina ključnih reči provera – keyword density

Adresa sajta:
(e.g. vašsajt.com)
Powered by: WebToolHub.com

Da bi sajt mogao biti poznat, da bi svaki pretraživač mogao da vaš sajt prepozna kao bitan za informaciju koja se pretražuje, bitno je da postoji određeni broj ključnih reči u raznim segmentima na stranicama vašeg sajta koje su za vaš sajt vezane.

Poslednjh godina razvila se čitava nauka u vezi sa korišćenjem glavnih i sporednih ključnih reči na stranama sajta. Postavlja se često pitanje – koja je to idealna gustina ključnih reči, koja treba da obezbedi najbolje efekte?

Tu ne postoje jasna pravila i definicije, ali je vrlo bitno da se ne preteruje u gustini ključnih reči, jer onda tekstovi na stranama sajta izgubiti smisao.

Isto tako, premala gustina i loš ili pogrešan raspored ključnih reči nije dobar način da se obezbedi prepoznatljivost vašeg sajta.

Treba napraviti adekvatan balans i jasno i precizno pozicionirati ključne reči na stranama sajta i na taj način ih povezati sa celokupnom pričom na sajtu.

Osnovni zadatak ključnih reči jeste da obezbedi asocijaciju na vaš sajt prilikom pretrage nekih informacija i pojmova na svim pretraživačima.

Upotreba glavnih i sporednih ključnih reči treba da bude smislena, jasno organizovana i efektna. Ključne reči jesu okosnica svega, tako da se njima mora posvetiti značajna pažnja, jer ključne reči mogu biti krucijalni faktor od koga zavisi uspeh vašeg celokupnog sajta.

Idealna gustina ključnih reči zavisi praktično od situacije, ali je najbitnije da one budu jasno uočljive, da imaju veze sa tekstovina na stranama sajta i da se po osnovu njih može obezbediti veća prepoznatljivost vašeg web sajta.

Ukoliko niste najsigurniji kako da sve to izvedete, možemo vas posavetovati i obezbediti adekvatnu podršku u ovom polju.

Dugi niz godina se bavimo različitim vidovima optimizacije, tako da na najbolji način možemo da vam prezentujemo celu sliku, kako biste bili spremni za sve izazove savremenog interneta.

Način pisanja ključnih reči i njihova prezentacija na sajtovima može opredeljujuće uticati na vaš poslovni uspeh.

Nemojte ništa prepustiti slučaju, bolje ovaj posao prepustite stručnjacima. Mi smo vam na raspolaganju za sve moguće konsultacije.

Manevrisanje ključnim rečima može da bude značajna tehnika za unapređenje vašeg poslovnog uspeha, kroz unapređenje funkcionisanja i uspeha vašeg sajta.

Podeli na: