Internet pretraživači su danas često korišćen pojam i vrlo su zastupljeni u internet svetu. Korišćenje interneta bez njih danas ne bi bilo moguće. Internet pretaživači omogućavaju internet korisnicima da pretražuju internet veoma lako i brzo, unošenjem ključne reči, odredjenog pojma ili termina u polje za pretraživanje.

Kao rezultat procesa pretraživanja dobiće se spisak sajtova na kojima se navedeni termin ili pojam pominje. Na ovaj način može se dobiti lista svih internet mesta na kojima se govori o onoj temi koja je korisnicima interesantna za pretraživanje.

Internet pretraživači – o pretraživačima

Internet pretraživači se danas mnogo koriste, praktično prvi program koji ćete otvoriti prilikom korišćenja interneta jeste pretraživač, jer praktično pretraživanje interneta nije moguće na drugačiji način.

Upotreba internet pretraživača je svakodnevna i veoma zastupljena kod ogromnog broja korisnika interneta što je i sasvim očekivano, a u zavisnosti od preferencija korisnika i njihovih afiniteta, svako bira onaj pretraživač koji mu se najviše dopada ili koji ima za konkretnog korisnika najveće funkcionalnosti.

Svaki internet pretraživač funkcioniše po istom principu i ima slične karakteristike, ali opet svaki internet pretraživač ima neke svoje specifičnosti i odlike koji ga čine drugačijim od konkurentskih i koji omogućavaju da korisnicima obezbedi neku dodatnu vrednost, zbog koje će ga konkretan korisnik preporučiti svojim prijateljima, poznanicima i drugim internet korisnicima.

internet pretrazivaci

Internet pretraživači se usavršavaju konstantno, svakoga dana bukvalno se prave nove i unapređene verzije.

Takođe algoritmi pretraživača a prvenstveno Google se veoma često menjaju tako da se i rezultati pretraživanja vremenom mogu promeniti u zavisnosti od samog algoritma koji je u datom trenutku aktuelan.

Svoj algoritam Google menja iz razloga da bi korisnicima Google pretrage omogućio uvek što je moguće bolje iskustvo prilikom pretraživanjua interneta.

Google ustvari predstavlja sinonim za internet pretaživače jer najveći broj korisnika interneta koristi upravo Google pretraživač kao osnovni i glavni.

Ovo i ne čudi jer se Google tokom godina toliko razvio da je danas praktično nemoguće i zamisliti internet u obliku kakav danas znamo bez Google pretraživača.

Servisi koje Google nudi su mnogobrojni i veoma kvalitetni, stalno se unapređuju i usavršavaju dok njihov broj raste iz dana u dan.

Najviše korišćen je svakako Gmail Google elektronska pošta, i Google pretraga (Google search) zatim Google mape, Youtube (najveći svetski pretraživač videa), Google prevodilac ii Google translate, Google plus, Google webmaster tools, Googla analytics i mnogi drugi.

Kreatori se trude da omoguće jednostavniju pretragu, koja će biti sve brža i brža, pa korisnici vrlo često čekaju i manje od sekunde na prve rezultate pretraživanja, pretraživači se obogaćuju novim kriterijumima pretrage, podešavanjima koja treba da omoguće da se pretragom dobiju baš oni rezultati koje je korisnik želeo.

U početku pretraživanje se svodilo na unošenje reči ili pojmova pretrage u polje za to predvidjeno.

Danas postoje brojne dodatne opcije koje omogućavaju korisniku da maksimalno suzi pretragu na one željene informacije koje želi dobiti.

Na ovaj način snalaženje u internet prostoru postaje sve jednostavnije, njegova upotreba sve češća i češća, a korisnici postaju sve zadovoljniji, čime se otvaraju mogućnosti za konstantnu primenu internet pretraživača u svakodnevnom životu.

Podeli na: