Linkovanje unutrašnjih strana sajta (deep linking) predstavlja povratni link ka nekom sajtu, koji ne vodi na početnu stranu tog sajta već na neku unutrašnju.

Građenje linkova ka unutrašnjim stranama sajta zavisi od broja stranica na tom sajtu.

Svaka nova internet strana kada se pojavi, zapopočinje svoj „životni vek“ na internetu i na pretraživačima sa page rank 0. U idealnim okolnostima, neki sajt treba da ima onoliko linkova ka svojim unutrašnjim stranama, koliko ima ka početnoj strani.

Linkovanje unutrašnjih strana sajta ili engleski deep linking predstavlja važan aspekt prilikom SEO optimizacioje veb sajtova za Google kao i za sve ostale internet prertaživače.

Ovaj proces građenja linkova ka unutrašnjim stranama sajta može biti dosta dugotrajan i mukotrpan ali su ovi linkovi veoma vredni i važni u smislu postizanja boljih seo rezultata u Google pretrazi, kao i udrugim prertaživačima.

Ovo duboko linkovanje se osim sa direktorijumima može postići i sa blog komentarima kao i sa artiklima. Bitno je izabrati odgovarajući tekst koji je linkovan ka našoj unutrašnjoj strani.

Uticaj linkovanja je veoma veliki kod prertaživača za ove linkove i Google kao i drugi pridaju mnogo više značaja ovim linkovima nego što pridaju linkovima ka početnoj strani.

Dakle, što više ovakvih linkova imate ka svojim unutrašnjim stranicama, veće su šanse da će se vaš sajt visoko pozicionirati u rezultatima pretrage za vaše ključne reči. Prednosti linkovanja unutrašnjih strana u direktorijumima.

Pogledajte prednosti ovakvog načina optimizacije sajta

  • Linkovi se postavljaju samo na keširane i indeksirane strane Google
  • Svi linkovi su jednosmerni – ka vašem sajtu
  • Linkovi dolaze iz relevantne kategorije – sa relevantnih strana
  • Detaljan izveštaj nakon završetka posla sa tačnim lokacijama na kojim stranama se linkovi nalaze

Podeli na: