Optimizacija slika jeste još jedna od aktivnosti o kojoj se mora govoriti ukoliko želite da deo ili celokupno svoje poslovanje obavljate na internetu.

Značaj optimizacije slika je toliko bitan kao i uostalom ukupan proces optimizacije, jer na ovaj način vam je omogućeno da na željene slike posebno skrenete pažnju korisnika i da njih stavite u osnovni fokus, kako bi bile najprimećenije.

Optimizacija slika je povezana sa optimizacijom sajta u SEO smislu, jer je pretraživanje slika povezano sa pretraživanjem sajtova, jer se svaka slika nalazi smeštena negde, na nekoj internet stranici, pa pretraživanjem slika se ustvari vrši i pretraživanje ukupnih sajtova i stvara se veza između tražene slike i vašeg sajta, na kome se slika nalazi.

Optimizacija slike u kliobajtima i optimizacija alt teksta jesu izuzetno važni postupci za SEO.

Optimizacija slike u kilobajtima jeste značajna iz razloga što prilikom pretraživanja od veličine slike zavisi i vreme učitavanja podataka na internetu.

Što je veća slika, to je vreme učitavanja duže. Zato je bitno da sve slike koje se nalaze na sajtovima budu što manje veličine (u kilobajtima), a opet dovoljno jasne i vidljive, kako bi korisnici mogu da raspoznaju šta se na njima dešava i šta slika zapravo prikazuje.

Na ovaj način će se omogućiti vrlo brza pretraga i još brže učitavanje željenih web sajtova na kojima se pomenute slike nalaze.

optimizacija-slika

Optimizacija alt teksta se odnosi na tagovanje slika i povezivanje sa odredjenim tekstom, koji želimo da se pojavi prilikom pretraživanja slike ili da na ovaj način povežemo sliku sa odredjenim pojmovima pretrage.

Kada se vrši pretraživanje slika u internet pretraživačima, isto se radi pretraga ukucavanjem teksta – onog pojma ili termina čiju sliku želimo da nadjemo.

Pretraživači vrše pretragu slika na osnovu tekstova ili sintagmi koje su sa slikama povezane i na koje se slike odnose.

Na ovaj način ćete, provereno, moći da pronađete bilo koju sliku ukoliko samo ukucate ono što želite na slici da vidite.

I to vrlo jednostavno.

Navedeni postupci imaju veliki značaj i veliku važnost za postupak SEO optimizacije.

Njihovom primenom se proces SEO optimizacije obavlja mnogo brže i jednostavnije, a efekti su mnogo veći i koristi koje po tom osnovu možete ostvariti jesu mnogo značajnije.

Podeli na: